Velkommen til broderloge nr. 102 Ora Plana I.O.O.F.

  

Segl

Broderloge 102 Ora Plana er en mindre loge, i dag små 40 brødre, primært fra Frederikshavn, men logen har også brødre fra bl.a. Sæby, Aalbæk og Skagen, med vidt forskellig erhvervsmæssig baggrund og med en aldersspredning fra ca. 35 år og til godt 95 år.

Broderloge 102 Ora Plana er institueret (stiftet) den 22. maj 1976. Logens navn -  Ora Plana - er latinsk og betyder Flad Strand.

Fladstrand var byens navn indtil denne i 1818, af Kong Frederik d. 6., fik tildelt købstadsrettigheder og ved samme lejlighed fik byen navnet: Frederikshavn.

Broderloge 102 Ora Plana hører til Distrikt 11 Nordøstjylland, der omfatter 7 Søsterloger og 8 Broderloger, fra Frederikshavn i nord til Hobro i syd.

Broderloge 102 Ora Plana holder møde hver mandag kl. 19.00. Desuden afholdes der et enkelt sommermøde (grill-aften), normalt den første mandag i juli.

Møderne afvikles efter en fast dagsorden, og logemøderne, med efterfølgende selskabeligt samvær, vil normalt være afsluttet senest kl. 22.00/22.30. Indholdet beskæftiger sig med de daglige ordensmæssige forhold og er endvidere reserveret til det såkaldte gradearbejde.

Gradearbejdet ses som et forum for etisk belæring. Derudover holdes der foredrag, af egne eller fremmede foredragsholdere, typisk med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner.

Vi sætter fællesskabet og samværet højt, hvorfor medlemmerne samles efter hvert logemøde til et selskabeligt samvær. Her nydes en lettere anretning, men der lægges især vægt på, at alle kan få tid til at sludre sammen på tværs af dagligdagens udfordringer.

Gennem dette uforpligtende samvær er der i tidens løb knyttet mange varige venskaber.

Fælles for alle Odd Fellow loger afholdes der ikke ordinære logemøder i tiden 16. maj til 31. august samt fra 16. december til 1. januar.

Broderloge 102 Ora Plana har på flere områder et meget tæt samarbejde med de øvrige Odd Fellow loger i Ordensbygningen i Frederikshavn, søsterloge 54 Gry, søsterloge 96 Terebinte og broderloge 64 Julius Meyer, og de fire loger arrangerer bl.a. fælles Nytårsloge den 1. januar.

Mindst én gang halvårlig aflægger logen besøg i en af de andre Odd Fellow-loger i Distriktet ligesom vi selv har besøg af en af Distriktets loger.

Endvidere har logen med mellemrum besøg af/hos andre Broderordener i lokalområdet.

Medlemskontingentet i broderloge 102 Ora Plana er for tiden kr. 925,00 pr. kvartal.

Derudover er der fastsat et optagelsesgebyr, på kr. 500,00 og i løbet af de første ca. 1½ år efter optagelsen gennemgår den nye logebroder Odd Fellow Ordenens tre grader, der hver især har et gradegebyr på kr. 250,00.

Til det selskabelige samvær efter logemødet skal man påregne en udgift til fortæring til ca.70 kr. + drikkevare pr. mødeaften, men det er selvfølgelig frivilligt om man vil deltage i spisningen, eller blot deltage i det selskabelige samvær.

Anretningen består typisk af en varm ret samt kaffe/the med kage.

Nogle gange årligt inviteres brødrenes ledsagere til at deltage i forskellige arrangementer i logen.

Dette betragtes som en væsentlig del af logelivet, idet et godt logeliv er afhængig af, at også ens partner kan gå ind for de ideer der er grundlaget for Odd Fellow Ordenens arbejde.

Odd Fellow Ordenen lægger vægt på et lighedsprincip, hvorfor medlemmerne bærer nogenlunde ensartet påklædning.

Til ordinære logemøder bærer brødrene sort eller mørkeblå habit, hvid skjorte og diskret mørkt slips, mørke strømper samt sorte sko.

I logemøder med gradearbejde, eller ved særlige festlige lejligheder, er påklædningen et kjolesæt med hvid vest, hvid kjoleskjorte, hvid sløjfe, sorte strømper og sorte blanke sko eller laksko.  

 Ordensbygningen

Odd Fellow Ordensbygningen på F. Übersax Vej 2, Frederikshavn.

 

Denne smukke bygning, der med sine enkle og stilrene konturer leder tankerne hen på det maritime - på skibene i havnen, blev indviet den 18. november 1967.

Selskabslokalerne i Ordensbygningen udlejes på favorable vilkår til Ordensmedlemmer fra de fire Odd Fellow loger i Frederikshavn

 

 

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input